เตรียมตัวก่อนฝึกโยคะ

เตรียมตัวก่อนฝึกโยคะ

  • นักเรียนที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนควรแจ้งให้คุณครูที่สอนทราบ และควรมาถึงก่อนเวลาคลาสเริ่ม 5-10 นาที หากมาสายควรเข้าคลาสหลังจากที่มีการจบ Chant คำว่า “Om”
  • นักเรียนที่มาสาย นาทีหลังจากคลาสเริ่มไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าคลาส
  • นักเรียนควรมาฝึกขณะที่ท้องไม่ว่างหรืออิ่มจนเกินไป ควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย 2 ชัั่วโมงก่อนคลาสเริ่ม
  • ทาง Lullaby Yoga มีเสืื่อ ผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์โยคะต่างๆให้ นักเรียนต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเอง กางเกงขาสั้และเสื้อยืด นันกเรียนชายที่ไม่ใส่เสื้อจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าห้อง
  • ทาง Lullaby Yoga ไม่อนุญาติให้นำอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าไปในคลาสเรียนเนื่องจากจะทำให้นักเรียนท่านอื่นเสียสมาธิ
  • ทุกครั้งที่มีการนอนท่า Shavasana หลังจากการฝึกโยคะทุกคลาส ทาง Lullaby Yoga แนะนำให้นักเรียนอยู่จนจบคลาสเพื่อความผ่อนคลายอย่างเต็มที่
  • นักเรียนที่ตั้งครรภ์ ,มีโรคประจำตัว, หรือพึ่งได้รับการผ่าตัดมาไม่ตำ่กว่า 3 เดือน รบกวนให้แจ้งกับพนักงานหรือครูที่ฝึกสอนเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเอง

mg_4835